(۰)
سبد خرید

پرداخت مستقیم

قابلیت پرداخت مستقیم جهت عملیات پرداخت مبلغی به حساب شرکت به منظورهای مختلف می باشد. بدین صورت شما بدون نیاز به مراجعه به بانک یا خودپرداز، با داشتن هر یک از کارت های عضو شبکه ی بانکی شتاب (ملی، ملت، سامان، پارسیان، مسکن، صادرات، کشاورزی، اقتصاد نوین و ...) می توانید مبلغ مورد نظر را به حساب شرکت مشکات واریز نمایید.

لطفا در طول عملیات پرداخت از کلید های Back و Forward مرورگر اینترنتی خود استفاده نکنید.

مبلغ: مبلغ به ریال و حداقل 10,000 ریال (معادل هزار تومان) باشد.
توضیحات: حداکثر 1000 حرف باشد (اختیاری).